Binnen- of buitenland? Verbreed je grenzen!
Header

Het stagebureau

Via deze website kan alle informatie over de stage worden gevonden. Het stageproces is erg belangrijk om je te oriënteren en ervaring te krijgen in het werkveld. Via deze website is het mogelijk om informatie te krijgen over de verschillende stagebedrijven, verhalen te lezen en foto’s te bekijken van studenten die op stage zijn/ zijn geweest, en er is informatie over verschillende landen beschikbaar. Er zijn verschillende belangrijke papieren op de site te vinden, die nodig zijn voor de stage. Ook is er een handleiding voor skype te vinden, zodat er contact met het thuisfront gehouden kan worden.