Binnen- of buitenland? Verbreed je grenzen!
Header

Companies

A good internships is important for your future. Here you can find all the companies where the Friesland College cooperates together with

Een goede stage is belangrijk voor de toekomst. Hier vindt je alle bedrijven waar Friesland College mee samenwerkt in het kader van stage, zowel binnen- als buitenland.