Binnen- of buitenland? Verbreed je grenzen!
Header

Erasmus+ subsidie

STAGELOPEN IN EUROPA. Soms kan het Friesland College voor een BPV in het buitenland een financiële bijdrage bieden. Er bestaat een aantal beurzenprogramma’s voor het buitenland. erasmus+Het bekendste is het programma Erasmus+ van de landen van de Europese Unie en de landen van de Europese Economische Ruimte. In de programma’s voor de Europese Unie (zonder Zwitserland maar inclusief Turkije en Kroatië) kan de school aanvragen indienen voor haar studenten. Voor bestemmingen buiten de Europese Unie zijn er geen aanvullende middelen beschikbaar. Het International Office vraagt deze beurzen jaarlijks voor het hele ROC aan. Omdat de middelen van al deze programma’s beperkt zijn, is het nooit zeker of de gevraagde bijdragen ook inderdaad elk jaar zullen worden toegekend. Regelmatig, in elk geval aan hetbegin van elk schooljaar, wordt bekendgemaakt welke financiële bijdragen er aan studenten kunnen worden gegeven. Het is belangrijk daarmee bij de planning van je I-BPV rekening te houden: je zou het project in principe ook zonder deze extra bijdrage moeten kunnen uitvoeren. Voor informatie over de actuele mogelijkheden kun je terecht bij de begeleidende docent van je eigen opleiding.

Erasmus+ hoe werkt het?
logo erasmusplus-euElke student kan tijdens zijn studieloopbaan een bijdrage ontvangen van het EU programma Erasmus+ voor de kosten van een I-BPV in Europa. Deze bijdrage bestaande uit één bedrag (voor reis-, verblijf – en andere kosten) per volledige werkweek voor de gehele periode. Er geldt een minimumduur van de stage van 2 weken. Je ontvangt bij tijdige aanmelding een toezegging voor een bedrag. Je ontvangt een voorschot van 80%. Heel belangrijk: om de beurs definitief te ontvangen moet je na afloop binnen vier weken na thuiskomst een aantal documenten inleveren – zonder deze stukken heb je geen recht meer op de beurs (en moet je zelfs het eventuele voorschot terugbetalen) Voor meer informatie ga naar de website van het International Office : http://internationalisering.frieslandcollege.nl/ 

Europass

Als je een kwalificerende stage in een van de Europese landen volgt, laat je dat aftekenen in de Europass Mobility Document De Europass is een officieel Europees document en bestaat uit een vijftal onderdelen. O.a. een Europees CV, een Diploma Certificaat, het mobiliteitsdocument en een Europees Taalpaspoort Het Europass Mobility Document (Europass) beschrijft dat je in een ander Europees land een BPV hebt doorlopen en aan welke leerdoelen je hebt gewerkt. In de Europass staat de exacte begin- en einddatum van je stage. Een ervaring in het buitenland is goed voor je CV en zal je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De Europass wordt door het International Office in tweevoud opgesteld en jij moet ervoor zorgen dat deze door het bedrijf wordt getekend en wordt voorzien van een stempel. Vergeet niet de laatste pagina aan te vullen met jouw ervaringen. Een exemplaar lever je in bij het International Office.

Mobility Tool

Jouw gegevens worden ingevoerd in het Mobility Tool door het International Office. Op de laatste dag van je stage krijg je rechtstreeks vanuit Brussel een mail gestuurd met de Participant Report. Dat is een PDF die je eerst moet opslaan en daarna pas kunt openen om in te vullen. Mocht je eerder klaar zijn met je stage moet je dat onmiddellijk doorgeven aan mevr. Bartmann (m.c.bartmann@fcroc.n) Je krijgt nog een reminder mail aan het einde van je stage met nadere instructies. Je vult de rapportage in, je drukt ook steeds knop “valideren”  en je slaat de ingevulde rapportage gewoon op je schijf op de computer als voorlopige versie  (dat kan ook als je de rapportage niet ineens invult maar er vaker in wil werken) Als je klaar bent  druk je op submit voor het digitaal versturen van het verslag. Je kunt dan niets meer wijzigen.  Sla de eindversie op. Deze print je uit en lever je in bij het International Office, samen met de getekende Europass en de getekende BPV 0vereenkomst. Vanaf het nieuwe schooljaar 2015 is er ook een verplichting om digitaal een taaltest te doen vóór vertrek in de taal die je in het stageland gaat gebruiken. Hierover krijg je meer informatie vanuit het International Office of vanuit het Talencentrum. Deze test moet je bij terugkomst op school nogmaals doen. Beide test worden digitaal verzonden naar Brussel. Ook kun je gratis gebruik maken van een digitale taalcursus vanuit Brussel.

Links

Sites die veel mogelijkheden laten zien voor studenten
http://internationalisering.frieslandcollege.nl/
http://workplacement.nl (speciale site voor alle MBO studenten)
Andere links die iets laten zien van de vele mogelijkheden in het buitenland zijn:
www.Go-europe.nl
www.stagemarkt.nl
www.waarbenjij.nu
www.flickr.com (foto’s)
www.woophy.com (foto’s)
Sites die voor de voorbereiding van je I-BPV belangrijk kunnen zijn:
www.europass.nl
www.minbuza.nl zie: Reizen en Landen
Stage bemiddelingsbureaus (soms commercieel):
www.3d-stagebank.nl
www.european-training.com
www.stagemotor.nl
www.stageplaza.nl
www.uitwisseling.nl