Binnen- of buitenland? Verbreed je grenzen!
Header

Formulieren

Leerjaar 2 Frontoffice Stage
Stage formulieren tweedejaars

Leerjaar 3/4

Stage formulieren derde-/vierdejaars

Kerntaak 5 Front Office

Leerjaar 4

Voortgangsrapportage stage periode HOM4

Beste HOM 4 studenten,

Bij deze als document de voortgangsrapportage over je stage. Wil je die volledig ingevuld zo spoedig mogelijk naar mij mailen.
Ik begin nu met afspraken te maken voor stage bezoeken.

Even ter duidelijkheid:
Je weet dat je als HOM 4 student een afstudeeropdracht moet overleggen met het stage bedrijf en deze moet maken in het bedrijf.
Tijdens de uitleg van mw. Broekema en dhr. Reitsma is een stage boekje HOM 4 en een stappenplan uitgedeeld en de procedure en werkwijze besproken.
Volgens deze planning moest je week 8 t/m 10 gebruiken voor het opstellen/bespreken van je opdracht.
Week 10 t/m 15 is de onderzoeksfase, waarin je wekelijks rapporteert met je vakdocent/coach.
Week 16 moet je je concept managementopdracht opsturen/mailen naar je toegewezen vakdocent.

We zitten nu in week 13 en uit enkele bezoeken vorige week heb ik gemerkt dat die studenten er nog niet echt mee bezig waren. Tot mijn schrik gaven sommige aan niet eens te weten dat er ook nog een afstudeeropdracht was.
Dit geldt ook voor studenten die de FO stage doen, deze moeten en de FO kwalificerend afsluiten en de afstudeer/managementopdracht uitvoeren.

Dus voor de duidelijkheid:
Ben je bij de bijeenkomst geweest en heb je het stage boek HOM 4?
Heb je gecommuniceerd over je opdracht?
Heb je een vakdocent toegewezen gekregen voor je opdracht?
Communiceer je met deze vakdocent over je opdracht?

Als dat zo is, helemaal goed bezig!
Is dat niet zo, neem contact met school, je coach of evt. mij op om dit kort te sluiten.

Succes met je stage!

Met vriendelijke groet,
Rein Mulder
Bpv/stagecoördinator
Middelbare Hotelschool Friesland
06 53842656 / 058 2842730
r.mulder@fcroc.nl

Stage formulieren vierdejaars cursisten
MoH 4e Leerjaar 2016/2017 Periode 2
Leerjaar 2017–2018 Periode 2

Kijk voor verder informatie over de formulieren op Blackboard.

Archief

* English Kerntaak 5 Uitwerking.
* MOH 2 Opdrachten Hotelstage 2014-2015
* HOM 2 technieken lijst MOH keuken
* Form4 English 2016
* Voor inventarisatie formulier stage 2016-2017 voor HOM2
* Eisen examendossier kerntaak 4
* Eisen examendossier kerntaak 4 kwalificerend 2013
* Planning + Zelfmeting + Ontwikkelings + Kwalificerend traject KT 4 versie 4-3-2012
* Stappenplan en tijdsplanning HOM 3 Periode 1-2
* Stappenplan en Tijdsplanning HOM3 2013-2014 Per 3-4
* KT 5 -Planning en extra informatie voor de zelfmeting voor het ontwikkelingstraject KT 5 – aangepaste versie 18-8-2014
* KT 5 – werkprocessen en bewijsmateriaal versie 3 – 12-8-2014
* KT 5 – Overzicht eisen het moet voldoen voor examendossier kerntaak 5 versie 3 ontwikkelingsgericht + kwalificerend 2014-2015
* Voor inventarisatie formulier stage
* Beoordelingsformulier managementopdracht
* Management Opdracht Moduul 4de Jaar
* Management Opdracht Mogelijkheden 4de Jaar
* Managementwijzer 2014-2015
* Onderwerpen MOH Leerjaar 4 Onderzoek
* KT 5 -Planning en extra informatie voor de zelfmeting voor het ontwikkelingstraject KT 5 – aangepaste versie 12-1-2015
* KT 5 – werkprocessen en bewijsmateriaal versie 3 – 5-1-2015
* KT 5 – Overzicht eisen het moet voldoen voor examendossier kerntaak 5 versie 3 ontwikkelingsgericht + kwalificerend 2014-2015
* BPV planning 2014
* BPV managementopdracht 2013-2014
* Overzichtslijst beoordeling BPV leerjaar 4
* Overzichtslijst onderzoek BPV 2014
* Stageboek 2014
* Akkoordbevestiging Managementopdracht 2014